Đáp án Thi thử TN THPT Lần 03

Đáp án Thi thử TN THPT Lần 03

 Đáp án thi thử TNTHPT - Lần 03 năm 2020 

 Đề Toán (50 câu): Mã 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318 

 Đề KHXH (80 câu): Mã 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318 

 Đề KHTN (120 câu): Mã 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318 

Đáp án Đề Toán thi thử TN THPT Lần 03

                              Đáp án Đề Lịch sử thi thử TN THPT Lần 03

                                                         Đáp án Đề Địa lí thi thử TN THPT Lần 03


Danh mục: KHẢO THÍ

KHẢO THÍ
Tin tức
Bài tin liên quan
   Chiều 25/7/2020, học sinh các lớp 12 năm học 2019 - 2020 tham gia thi thử tốt nghiệp THPT do nhà trường tổ chức.
Ngày 09 tháng 6 năm 2020 Bộ Giáo dục công bố lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2020, với việc ghép giữa các trường THPT với Trung tâm GDNN - GDTX thành ...
Thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 lần 03 diễn ra vào ngày 25, 26 tháng 7. Ngày 25 thi môn Ngữ văn, ngày 26 thi môn Toán và môn THKHTN Và KHXH.
Thí sinh dùng bút bi ghi đầy đủ các thông tin từ mục 1 đến mục 8. Dùng bút chì đen tô đủ 06 chữ số cuối trong 08 chữ số báo danh.
Danh sách thí sinh dự thi, với số báo danh chính thức của kỳ thi Tốt nghiệp THPT. Số báo danh gồm có 08 chữ số, trong đó 02 chữ số đầu của số báo ...
Theo phân công của Trưởng ban Coi thi, Trưởng Điểm thi chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ công tác coi thi tại Điểm thi; bảo quản, sử dụng đề thi và ...
Tin đọc nhiều