Thông tin chi tiết:
PHẠM THỊ VĨNH
GIÁO VIÊN HÓA PHẠM THỊ VĨNH
Ngày tháng năm sinh 12/11/1981
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị CỬ NHÂN SP
Trình độ ĐẠI HỌC
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Tin tức
Tin đọc nhiều