Thông tin chi tiết:
NGUYỄN THỊ TRINH
Họ và tên NGUYỄN THỊ TRINH
Ngày tháng năm sinh 17/07/1988
Giới tính Nữ
Chức vụ GIÁO VIÊN TOÁN
Học hàm, học vị CỬ NHÂN SP
Trình độ ĐẠI HỌC
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Tin tức
Tin đọc nhiều