Thông tin chi tiết:
NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG
BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN - TỔ PHÓ TỔ GIÁO VỤ VP - KẾ TOÁN NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG
Ngày tháng năm sinh 31/01/1991
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị CỬ NHÂN
Trình độ ĐẠI HỌC KẾ TOÁN
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Tin tức
Tin đọc nhiều