Thông tin chi tiết:
NGUYỄN HƯƠNG GIANG
GIÁO VIÊN ANH VĂN NGUYỄN HƯƠNG GIANG
Ngày tháng năm sinh 06/05/1982
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị CỬ NHÂN SP
Trình độ ĐẠI HỌC
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Tin tức
Tin đọc nhiều