Thông tin chi tiết:
NGUYỄN HỒNG HẢI
CHUYÊN VIÊN VĂN PHÒNG NGUYỄN HỒNG HẢI
Ngày tháng năm sinh 16/11/1987
Giới tính Nam
Học hàm, học vị CỬ NHÂN
Trình độ ĐẠI HỌC
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Tin tức
Tin đọc nhiều