Thông tin chi tiết:
NGUYỄN HOÀNG HÀ
PHÓ BÍ THƯ CHI BỘ - PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM NGUYỄN HOÀNG HÀ
Ngày tháng năm sinh 02/09/1977
Giới tính Nam
Trình độ ĐẠI HỌC
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Tin tức
Tin đọc nhiều