Thông tin chi tiết:
MAI VĂN ĐẶNG
GIÁO VIÊN VĂN MAI VĂN ĐẶNG
Ngày tháng năm sinh 02/08/1980
Giới tính Nam
Học hàm, học vị CỬ NHÂN SP
Trình độ ĐẠI HỌC
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Tin tức
Tin đọc nhiều