Thông tin chi tiết:
LƯU THỊ THÚY
Họ và tên LƯU THỊ THÚY
Ngày tháng năm sinh 15/10/1966
Giới tính Nữ
Chức vụ GIÁO VIÊN SINH
Học hàm, học vị CỬ NHÂN SP
Trình độ ĐẠI HỌC
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Tin tức
Tin đọc nhiều