Thông tin chi tiết:
LẠI THỊ THÙY LINH
Họ và tên LẠI THỊ THÙY LINH
Ngày tháng năm sinh 20/01/1978
Giới tính Nữ
Chức vụ TỔ TRƯỞNG TỔ GDTX - BAN CHI ỦY - GIÁO VIÊN HÓA
Học hàm, học vị CỬ NHÂN SP
Trình độ ĐẠI HỌC
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Tin tức
Tin đọc nhiều