Thông tin chi tiết:
LẠI THỊ ĐÔNG GIANG
TỔ PHÓ TỔ GDTX - THƯ KÝ HĐTT - GIÁO VIÊN VĂN LẠI THỊ ĐÔNG GIANG
Ngày tháng năm sinh 21/01/1982
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị CỬ NHÂN SP
Trình độ ĐẠI HỌC
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Tin tức
Tin đọc nhiều