Thông tin chi tiết:
LẠI THỊ ĐÔNG GIANG
Họ và tên LẠI THỊ ĐÔNG GIANG
Ngày tháng năm sinh 21/01/1982
Giới tính Nữ
Chức vụ TỔ PHÓ TỔ GDTX - THƯ KÝ HĐTT - GIÁO VIÊN VĂN
Học hàm, học vị CỬ NHÂN SP
Trình độ ĐẠI HỌC
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Tin tức
Tin đọc nhiều