Thông tin chi tiết:
ĐÀO THỊ HẰNG
TỔ PHÓ TỔ GIÁO VỤ - BCH CÔNG ĐOÀN - GIÁO VIÊN GDCD ĐÀO THỊ HẰNG
Ngày tháng năm sinh 27/05/1971
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị CỬ NHÂN
Trình độ ĐẠI HỌC
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Tin tức
Tin đọc nhiều