Thông tin chi tiết:
BÙI THỊ DIỆU THÚY
BÍ THƯ CHI BỘ - GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM BÙI THỊ DIỆU THÚY
Ngày tháng năm sinh 09/06/1976
Giới tính Nữ
Trình độ ĐẠI HỌC
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Tin tức
Tin đọc nhiều