Thông tin chi tiết:
BÙI THỊ DIỆU THÚY
Họ và tên BÙI THỊ DIỆU THÚY
Ngày tháng năm sinh 09/06/1976
Giới tính Nữ
Chức vụ BÍ THƯ CHI BỘ - GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
Trình độ ĐẠI HỌC
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Tin tức
Tin đọc nhiều