Thông tin chi tiết:
TRẦN THỊ HUYỀN
CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN - TỔ PHÓ TỔ GDTX - GV ĐỊA LÍ TRẦN THỊ HUYỀN
Ngày tháng năm sinh 14/12/1981
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị CỬ NHÂN SP
Trình độ ĐẠI HỌC
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Tin tức
Tin đọc nhiều