Thông tin chi tiết:
NGUYỄN ĐĂNG THẮNG
Họ và tên NGUYỄN ĐĂNG THẮNG
Ngày tháng năm sinh 14/07/2020
Giới tính Nam
Chức vụ GIÁO VIÊN TOÁN
Học hàm, học vị CỬ NHÂN SP
Trình độ ĐẠI HỌC
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Tin tức
Tin đọc nhiều