Thông tin chi tiết:
BÙI THỊ QUỲNH TRANG
Họ và tên BÙI THỊ QUỲNH TRANG
Ngày tháng năm sinh 20/06/1990
Giới tính Nữ
Chức vụ GIÁO VIÊN TOÁN
Học hàm, học vị CỬ NHÂN SP
Trình độ ĐẠI HỌC
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Tin tức
Tin đọc nhiều