Thông tin chi tiết:
PHẠM VĂN THỰC
Họ và tên PHẠM VĂN THỰC
Ngày tháng năm sinh 19/05/1978
Giới tính Nam
Chức vụ GIÁO VIÊN TIN HỌC
Học hàm, học vị CỬ NHÂN SP
Trình độ ĐẠI HỌC
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Tin tức
Tin đọc nhiều