Thông tin chi tiết:
NGUYỄN THỊ HIỀN
Họ và tên NGUYỄN THỊ HIỀN
Ngày tháng năm sinh 21/08/1988
Giới tính Nữ
Chức vụ GIÁO VIÊN TIN HỌC
Học hàm, học vị CỬ NHÂN SP
Trình độ ĐẠI HỌC
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Tin tức
Tin đọc nhiều