Ban lãnh đạo
 • BÙI ĐĂNG THUẦN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   BÍ THƯ ĐOÀN TT - GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ ĐIỆN DD
  • Học hàm, học vị:
   KỸ SƯ
 • ĐẶNG VĂN TUÂN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PHÓ BÍ THƯ ĐOÀN - GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ
 • VŨ THỊ THU HÀ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN - GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ
  • Học hàm, học vị:
   KỸ SƯ
 • NGUYỄN HỒNG HẢI
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN - VIÊN CHỨC TỔ GIÁO VỤ