Thông tin chi tiết:
MAI BÁ LINH
Họ và tên MAI BÁ LINH
Ngày tháng năm sinh 09/11/1971
Giới tính Nam
Chức vụ CHI ỦY VIÊN - PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
Học hàm, học vị THẠC SĨ QUẢN LÝ
Trình độ SAU ĐẠI HỌC
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Tin tức
Tin đọc nhiều